O nás

Firma EDA Project je zaměřena na tyto oblasti:

 • Specializované aplikace pro průmyslovou automatizaci.
 • Projekce a realizace technologických celků.
 • Vývoj speciální elektroniky.
 • Provádíme kompletní dodávky systémů průmyslové automatizace, viz. seznam našich referencí. Spokojení zákazníci jsou naší vizitkou. Jako příklad řešení komplexního systému průmyslové automatizace poslouží projekt dohledování katodické ochrany:
 • Zabýváme se měřením veličin v systémech katodické ochrany potrubních systémů, účinným potlačováním rušení a systematických chyb vznikajících při měření bludných proudů v systémech katodické ochrany. Dále se zabýváme monitorováním účinnosti elektrických polarizovaných drenáží. Jde zejména o:
 • Měření napětí E-on a E-off pomocí odolného vstupního zesilovače. Vysoká odolnost několik kiloVolt umožňuje nasadit zařízení všude tam, kde se obvykle nasazují komplikované přepěťové ochrany, odpadá detekce výpadk u přepěťové ochrany a následná údržba.
 • Měření proudu do vzorků používaných v systémech katodické ochrany potrubních systémů pomocí nízkoimpedančního bočníku. Bočník o hodnotě nižší, než 0.1 ohm neovlivňuje měřenou soustavu.
 • Měření dynamických jevů (potenciál E-off, proud E-off) na potrubí. Používáme moderní číslicové metody pro potlačení rušení, analýzu a restauraci měřených veličin.
 • Měření veličin s vysokou dlouhodobou přesností. Dosahujeme přesnosti lepší, než 0.1% v intervalu 10let) a to v průmyslovém rozsahu teplot.
 • Vysoká spolehlivost zařízení. Vynikající čas mezi poruchami (mtbf), softwarové řešení záložního dispečinku, apod.
 • Odolnost proti vandalismu. Zařízení lze integrovat do nenápadné a odolné mechaniky.
 • Možnost integrace telemetrických přenosů informace. Gprs, 3G, 4G, možnost připojení externího pojítka – privátní radiomodem.
 • Funkce data loggeru. Využívá se buď pro uchování hodnot po dobu několika dní pro následující přenos, nebo jako dlouhodobá databáze měřených hodnot, které se zpracují na vyžádání.
 • Bateriové napájení s projektovanou servisní výměnou 3 roky a více. Jednoduchá obsluha. Automatické dohledování stavu baterie.
 • Tvorba moderních dispečinkových aplikací typu klient-server. Interface buď pomocí http rozhraní, nebo pomocí tabulek v relační databázi.
 • Spolupracujeme se společností Eustream a.s. a se společností YMS, a.s. Trnava na projektu vědy a výzkumu (VaV) na téma „Výzkum možností automatizovaného sběru a měření veličin katodické ochrany“.